Help

Feel free to call us

+32 59 42 55 60

Winkelmandje: 0 items
  Uw mandje is leeg!
  Wenslijstje: 0 items
  Uw wensenlijstje is leeg!

  Voorwaarden

  Artikel 1. Toepasselijkheid 
  De onderstaande voorwaarden zijn op alle door ons gedane offertes en op elke met ons gesloten overeenkomst van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Indien koper een opdracht bij ons plaatst doet hij daarbij impliciet afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met onderstaande voorwaarden. 
   
  Artikel 2. Prijzen
  Alle door ons gehanteerde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief bezorgkosten. Deze zijn te zien wanneer u het product in de winkelwagen legt. 
   
  Artikel 3. Levering
  De door ons gehanteerde leveringstermijn bedraagt 2 tot 3 dagen wanneer u betaald heeft. Bij overschrijding van deze leveringstermijn zullen wij koper daarvan in kennis stellen. Wanneer de producten kapot aangekomen zijn, zijn wij hier niet aansprakelijk voor. Uiteraar dit wel eventjes laten weten, voor een eventuele oplossing. 
   
  Artikel 4. Eigendom
  Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom, totdat koper integraal heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons, uit welke hoofde dan ook. 
   
  Artikel 5. Privacy
  De door koper aan ons verstrekte gegevens zullen enkel voor de administratieve afhandeling van de met koper gesloten overeenkomst worden gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 
   
  Artikel 6. Klachtprocedure
  Kopers kunnen klachten over de door ons geleverde producten per e-mail aan ons melden. Wel dient koper dit binnen 4 dagen na ontvangst van de geleverde producten te doen. Wij zullen binnen 48 uur op een klacht reageren.